edg

Estudios de Genealogía. Red Social de Investigadores

Ya se encuentra disponible nuevamente XOR en el siguiente enlace: Xenealoxías do Ortegal

OUSÁ – PARGA – SAAVEDRA * Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, c. 2590/44. * Ares López de Ousá, do que se dí era Señor do couto de Ousá1, en Friol. Viviu na segun…

OUSÁ – PARGA – SAAVEDRA


* Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, c. 2590/44.

* Ares López de Ousá, do que se dí era Señor do couto de Ousá1, en Friol. Viviu na segunda metade do século XV, poidendo alcanzar o XVI. Casou con Tareixa Rodríguez [de Aguiar]2. Ambos eran, ó parecer, naturais da terra de Parga. Tiveron por fillo a:

* Alonso López de Ousá, veciño e natural do couto de Ousá. Casou con Maior Rodríguez, natural do condado de Santa Marta de Ortigueira e tiveron por fillo a:

* Cristóbal López de Parga e Saavedra. Casou con María Díaz3 , natural de freguesía de San Pedro de Feás, en Cariño, e foron veciños do lugar de Montefaro, en Meirás, Valdoviño. Foron seus fillos:

1.- Alonso López de Saavedra, veciño da xurisdición de Trasancos, que no ano 1603 preiteaba pola súa fidalguía4.

2.- Pedro López de Ousá e Parga, veciño da citada freguesía de San Pedro de Feás. Casou con Petronila das Seixas e tiveron ó menos cinco fillos, a saber: Pedro López de Parga e Saavedra, Cristovo López de Parga, Bernardo López de Parga, Xoán López das Seixas e Antonio López de Parga e Saavedra; todos eles veciños do condado de Santa Marta de Ortigueira.

3.- Fernando Díaz da Dorna e Parga, que segue a liña.

* Fernando Díaz da Dorna e Parga. Casou con Mariña López Teixeiro5 e foron veciños de Santa María de Mera, Ortigueira. Foron seus fillos:

1.- Antonio Díaz de Saavedra e Parga, que segue a liña.

2.- Xoán Díaz da Dorna e Parga.

* Antonio Díaz de Parga e Saavedra, veciño da vila de Neda. No ano 1634 preiteaba pola súa fidalguía perante a Real Chancelería de Valladolid, e dicíase descendente por liña de varón de la casa y solar de Parga, junto al coto de Guitiriz. Casou con María Pita de León6 e foron veciños do lugar de Casadelos, en Neda. Foron seus fillos:

1.- Xoán Díaz de Parga e Saavedra.

2.- Antonio Díaz de Parga e Saavedra.

- (…) sus armas que son: Tres barbos atrabesados en campo amarillo (…).

- (…) y avía visto que en la dicha casa donde avía vivido y morado el dicho Pedro López de Osá, ermano del dicho Fernán Díez da Dorna padre del que litigava, sobre la puerta dela casa en que avía vivido7 y la sazón vivían Pedro Lópes de Parga, e Cristoval López, Bernardo Lópes, Juan López y Antonio Lópes de Osá y Parga, sus hixos, tenían puesto un escudo de armas sobre la puerta principal della y en el unas varras atravesadas, que decían eran las mesmas que traýan y poseían los de la dicha casa8 (…).

- (…) porque no era de considerasión que los deçendientes del dicho Ares López de Osá obiesen tenido el apellido de Parga, porque este apellido le avían tenido y tenían muchos en aquella tierra, que lo eran deudos unos de otros, y no por eso avían sido ni eran desçendientes dela dicha casa de Parga sita en Guitiriz […]. Y porque aunque el dicho Ares López de Osá avía sido dueño del coto de Osá y ponía y pintaba armas, no ponía ni usaba xamas de las de Parga, sino de otras muy diferentes. Y porque el aver sido señor de basallos no argüía ser ni aver sido noble, porque en aquella tierra muchos que no lo avían sido, ni eran, avían tenido y tenían jurisdiçiones y basallos (…).

- (…) esto ansí, los susodichos avían sido enpadronados y avían pechado y contribuído en los pechos de pecheros que les avían sido echados y repartidos, como tales pecheros. Y por que si algún tienpo Cristoval López, abuelo de la parte contraria, avía dexado de pechar avía sido por ser y aver sido criado de Ares Pardo9, que era y avía sido un cavallero poderoso en el coto y conçexo de Trasancos, que le favoreçía y anparava con los veçinos d-el, y como tal le avía casado con una criada suya y le avía dado casa, bienes y eredades en que biviese en el lugar de Montefaro del dicho conçexo de Trasancos. Y por que si el dicho conçexo y veçinos avía[n] dexado de enpadronar al susodicho en algún tienpo, no avía sido ni era por tenerle por hixodalgo, sino por respeto del dicho Ares Pardo que se lo avía pedido (…).

* N. do a.: Este pequeno artigo foi publicado con anterioridade fai uns anos no desaparecido foro da web Xenealoxías do Ortegal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 San Xiao de Ousá, no actual concello lucense de Friol.

2 Esta señora casou en segundas nupcias co fidalgo Gonzalo Díaz de Santa Marta e foi a terceira muller deste singular persoeiro. Do matrimonio asemella que non houbo descendencia. Véxase, Benigno ORJALES PITA, "Los Díaz de Andrade o Díaz de Santa Marta, principales de la casa de Andrade", en  rev. Cátedra nº. 16, Pontedeume, 2009.

3 Algunha testemuña lle dá o apelido Ares.

4 Con toda probabilidade, se trata do mesmo Alonso López de Saavedra, veciño da xurisdición de Trasancos, que preiteaba pola súa fidalguía no ano 1576 -se cadra, ano de inicio do preito-. ARChV, S.H., c. 805/1.

5 Algunha testemuña lle dá o nome de María.

6 Algunha testemuña lle dá o apelido Pita da Veiga.

7 En San Pedro de Feás, Cariño.

8 Se refire á solarenga casa de Parga.

9 Ares Pardo de Lago (+ 1563), Señor do couto de Baltar, na freguesía do Val, Narón.

Visitas: 1027

Los comentarios están cerrados para este post

Comentario por Fernando Dopico Blanco el enero 7, 2013 a las 10:34am

* Vaia, lapsus ... No comentario anterior, ó final de todo, onde puxen: Maior Díaz -nai de Cristovo-; léase: Maior Rodríguez -nai de Cristovo-.

* Así que, mira ti por onde, temos unha nova incógnita a resolver. ¿Quén era esa Maior Rodríguez, natural do condado de Ortigueira, que casou co segundo Ousá que se menciona na xenealoxía?. ¿Qué relación de parentesco real tiña con Ares Pardo de Lago?. ¿Era unha das súas irmás ...?. ¿Era unha curmá ...?. ¿Acaso era unha tía, e Cristovo máis que sobriño era realmente sobriño neto de Ares Pardo? ... ¿Maior Rodríguez, pertencía á liñaxe dos Lago ou á dos Fernández/Martínez da Dorna ...?

Comentario por Fernando Dopico Blanco el enero 7, 2013 a las 10:24am

* Estimado Benigno:

* Agradézoche, de corazón, as túas garimosas verbas así como a túa intervención. Certamente, Antonio Díaz de Parga e Saavedra gañou o preito de fidalguía. Como tamén o gañara con anterioridade seu parente Alonso López de Parga. Circunstancia que, como sabes, aparece reflectida en varias ocasións nas probanzas de Antonio.

* Dito o anterior. Si destaquei certas partes do preito na xenealoxía dos Ousá-Parga-Saavedra foi, precisamente, polos datos confusos que achegan as partes con intencionalidade manifesta. É curioso constatar como, por intres, ó demandado lle interesa separar e desvincular a orixe da súa liñaxe e da casa de Ousá dos Parga, manifestando a súa diferencia coa casa dos Parga de Guitiriz. Sen embargo, noutros intres, inducen á confusión simultaneando unha mesma orixe e ascendencia común ...

* Resulta curioso que, sendo ou dicíndose descendente dos Parga de Guitiriz, no preito non apareza unha sóa testemuña de ninguén desa coñecida liñaxe que podeira avaliar a relación de parentesco co demandado. Tamén, resulta curioso constatar como testemuñas presentadas no preito de diferentes e lonxanos entre si enclaves xeográficos, din coñecer a ascendentes, etc. do demandado. Cuestión que, por ubicación e cronoloxía, asemella cando menos moi dificil ...

* Unha das cuestións que, coido, ten grande importancia é a acusación sobre Cristovo López, avó do demandado, do que dicían fora criado e protexido de Ares Pardo de Lago, e que por iso non o empadroaran como pechero ...

* Así que, revisando o testamento de Ares Pardo -que tiña publicado no, tantas veces, mencionado desaparecido foro de Xenealoxías do Ortegal-, outorgado no ano 1560, din coa seguinte cláusula: "Yten digo que yo dí a Christobo López, mi sobrino, la casa en que vibe, que fue de Pedro Grandío, sita en Trasancos, con su huerta y aira. Mando que no se la quiten ni pidan (...)." Do que parece que debemos inducir que Cristovo, avó do demandado Antonio, non só era protexido se non parente de Ares Pardo de Lago e que ese parentesco lle viña, moi probablemente, por Maior Díaz -nai de Cristovo- ...

Comentario por Benigno Orjales Pita el enero 6, 2013 a las 2:23pm

Permíteme, amigo Fernando, que, con todo respeto y afecto, complete esta tu información sobre los López de Parga  y Saavedra, cuyo pleito de hidalguía ante la Real Audiencia de Valladolid (Registro de Ejecutorias, c. 2590/44), yo conozco, como otras muchas cosas, gracias a tí y a tu generosidad (tantas veces demostrada en este y otros foros)

Si añado el presente comentario es pensando en terceras personas, porque el argumentario que recoges sobre la hidalguía de este linaje, es principalmente el alegado, en el pleito, por el Fiscal y podría parecer que la demanda sobre la hidalguía, no prosperó, cuando en realidad Antonio López de Parga obtuvo, como sabes, dos sentencias favorables en 1ª y 2ª instancia, confirmando no sólo su nobleza sino también su descendencia directa de la Casa y Solar de Parga.

He aquí  la transcripción abreviada de un par de testimonios y las 2 sentencias.

 

Alegato del litigante  Antonio Díaz de Saavedra y Parga

 

-"…era hombre hixodalgo de sangre de sí y de los dichos su padre, agüelo y bisagüelo y demás ascendientes por linea de varón y descendiente por la dicha linea de la Casa y Solar de Parga, junto del Coto de Guitiríz, que era Casa y Solar conocido de notorios hixosdalgo, de armas, nombre y apellido de las más antiguas y principales del Reyno de Galicia, donde estaba sita,…"

-"…y habiendo estado y estando en opinión, fama y reputación de tales hixosdalgo, guardándoles todas honras, exenciones y libertades que se acostumbrar guardar a los   demás hixosdalgo y en posesión contumaz, quieta y pacifica de tales hixosdalgo, cada uno en su tiempo, y de no pechar ni contribuir en ninguno pechos de pecheros reales ni concejiles en todas las partes y Lugares donde había vivido y morado y teniendo bienes y hacienda, juntádose con los hixosdalgo en sus juntas y ayuntamientos, teniendo oficios por el dicho estado de hixosdalgo y nunca por el de los pecheros, por serlo y descender de dicha Casa y Solar, y por otra causa ni razón alguna y por ser esto ansí, a Alonso López de Saavedra, vecino de Trasancos, hermano lexítimo de dicho Fernando Díaz da  Dorna, padre de su parte y ambos hixos lexítimos de los dichos Cristóbal López de Saavedra y María Díaz (da Dorna), su mujer, agúelos de su parte, había puesto demanda ante los nuestros Alcaldes de hixosdalgo por el año pasado de mil quinientos noventa y seis…en la qual se habían dado sentencias de nuestros Alcaldes de hixosdalgo en posesión y propiedad por descender de la dicha Casa y Solar de Parga y se le había confirmado en vista por el nrs. Presidente y Oydors de… la dicha su hidalguía…"

 

Dos de los testimonios de los testigos del litigante

 

-Jorge de Seixas, vº de S. Pº de Narla (Friol-Lugo [1])…, hombre hixodalgo que dixo ser y de edad de setenta años

 

"…Otrosí dixo el testigo que sabia y tenía nticia de la Casa y solar de Parga que, como dicho era, estaba sita en el Lugar de Guitiríz, Coto de Parga, de más de cinquenta años,  la qual estaba a la sazón caída y derrubada y sólo habían quedado los cimientos della por algunas partes y por otras había algunas paredes de cal y canto muy fuertes y este testigo habías visto y mirado y la puerta por donde se entraba tenía de ancho, poco más o menos, quatro baras de cal y canto muy fuertes y por el sitio que tenían los dichos cimientos, parecía haber sido un castillo fuerte de mucho sitio todo alrededor, con su foso y contrafoso, y dentro de dicho sitio, a la sazón, había una ermita de la invocación de S, Blas y siempre la había visto cayda y derrubada como lo llevaba dicho, y había siso de las principales y antiguas casa solariegas de hidalgos que había en todo aquel distrito y había tenido muchos honores y preeminencias y había gozado y gozaban de ellas los Señores y poseedores que había conocido ser de la dcha Casa, como había sido a Fernán dAres de Saavedra y a la saçon tocan a Don  Pº de Miranda y Saavedra, su hixo, y antes de ellos la había tenido y poseyó Fernán dAres de Saavedra, padre y agúelo de los susodhos, los quales y  cada uno de ellos, por dueños y Señores de la dicha Casa habían tenido y gozado de todas las rentas, pechos de a él tocantes, como había sido el Coto y vasallos de Parga, que serían hasta cinquenta de ellos, con su Jurisdicción; y llevaba parte de los diezmos de la Iglesia parroquial de S. Joan de Lagostelle y era patrón de ella y presentaba beneficios curados….Y los dichos Señores y Dueños de la dicha Casa de Parga habían tenido y tenían en la dicha Iglesia, el mexor

y más preeminente lugar y asiento de ella, apartado de los vasallos y mujeres  de ellos. También …les dan prmnº la paz y les dan ..la venia en el entrar y salir… en la dicha Iglesia, en a qual tenía entierro conocido y preeminente con sus armas, que eran tres barras atravesadas. Y tenían otras muchas rentas, demás de las que le pagaban sus vasallos….conque siempre… se han sustentado los de dicha Casa y Solar de Parga como Caballeros hixosdalgo de sangre y savia, que jamás había sido partida ni dividida entre herederos, por que la había visto tener de ordinario..un sólo dueño y señor, sin habere dividido y partido por haber sido de mayorazgo antiguo, aunque había tenido otros hermanos con quien lo poder hacer, como había sido Dña Mariana y Dña Beatríz de Miranda, sus hermanas, …"

Y sabía que de la dicha Casa habían sido desa descendencia legítimos por linea de varón, Alberto López de Parga, que vivía en San Brexo, cerca de la dicha Casa un quarto de legoa, y Álvaro de Belamonte, vecino de Parga, y Don Antº de Parga y su padre de éste, que se llamó Vasco Rodríguez de Parga, vzº que fue de S. Juan de Lagostelle, y a Pº López de Parga, vecino de S. Salvador de Parga,  y a Alonso López de Baamonde, vzº de Santa Cruz de Parga, todos ellos y muchos más que por su prolexidad no los declaraba, que todos ellos y cada uno dellos en su pª, había visto este testº, habían estado y estaban en opinión y reputación y posesión pacífica de hombres notorios hixosdalgo de sangre, descendientes de la dicha Casa y Solar de Parga por la línea de varón y no pagar y contribuir en ninguno de  los pechos y derramas en que pagan  los llanos pecheros de aquella tierra…..y lo sabía este testº por ser natural y vecino de a legoa y media de la dicha Casa y lugar (?) de Guitiríz…..Y demás de ello…oydo decir a los otros sus Mayores y más viexos y ancianos que ellos en sus tiempos ansí lo habían visto ser y pasar sin contradicción laguna…."

"Otrosí dixo, a los dichos mismos viexos y ancianos sobredeclarados, …había oydo decir y decían en sus conversaciones, que el dicho Ares López de Osaa y Parga, rebisagúelo del que litigaba, le había conocido ser en su tiempo, Dueño y Señor de dicha Casa de Parga y haber goçado de todas sus… y dependencias y basallos…."

"Y los dichos viexos y ancianos decían que el dicho Cristóbal López de Parga, agúelo del que litigaba, y el dicho  Alonso López de Ossaa, su bisagüelo, eran y había sido descendientes de la dicha Casa y Solar y por tales siempre los habían tratado…"

"Y este testº había visto que Fernando Díaz da Dorna, padre del que litigaba, y el Alonso López de Saavedra, su hermano, en el tiempo que habían hecho sus probanzas en el pleito que tenían pendiente…sobre su hidalguía, había visto que los comparaban, los descendientes de la dicha Casa y Solar…reconociéndose deudos y parientes entre ellos y tratándose de tales, hospedádoles en su casa y teniendo entre sí esta correspondencia."

"Y habrá cosa de ocho días,  poco más o menos, que vio que el dicho Don Pº de Miranda, Dueño de la dicha Casa, en la …diligencia, públicamente hablando …que litigaba le conocía por tal deudo e pariente e descendiente lexítimo de ella, ofreciéndose de favorecer en todo quanto les ofreciese=."

"Otrosí dixo que a los dichos sus mayores y ancianos habías oydo decir que el dicho Ares López de Usá había sido casado …con su lexítima mujer, que no sé acerca della y durante su matrimonio han tenido por su hixo lexítimo y natural al dicho Alonso López de Saavedra, agüelo del que litigaba…."

"Otrosí dixo que…. el bisagüelo del que litiga, Alonso López de Usáa, había sido casado ,,, con Mayor Rodríguez (sic), su lexítima mujer, …y durante entre ellos el dicho matrimonio habían habido y procreado por su hixo lexítimo al dicho Cristóbal López de Saavedra, agüelo del que litigaba, …..que el dicho Cristóbal López de Saavedra  había sido casado y velado… con su lexítima mujer, que no se acordaba haberles oido decir como se llamaba, y durante el dicho matrimonio habían habido y procreado por sus hixos lexítimos y naturales a Fernando Díaz da Dorna, padre del que litigaba, y al dicho Alonso López (de Saavedra) e había tratado pleito en razón de su hidalguía con el qº de Trasancos , y por tales los unos y los otros habían sido habidos e tenidos e comúnmente reputados …"

"Otrosí dixo que el dicho Antonio Díaz de Parga y Saavedra, que litigaba, casados y velados según…con María Pita da Veiga, su lexítima mujer, …y durante entre ellos el dicho matrimonio habían tenido y tenían por sus hixos lexítimos a Juan y Antonio Díaz de Parga…"

 

-Juan Pardo de Prado y Baamonde, vecino de Santº de Trasparga, hombre hixodalgo y de edad de setenta y seis años.

 

"…que el dicho Fernando Díaz da Dorna y Parga, padre del que litigaba, e Cristóbal López de Parga, su agüelo, desde la Feligresía de S. Martín de Montefaro, Jurisdicción de Trasancos, que había sido el que había venido a vivir y morar de Tierra de Parga, y Alonso López de Usaa, su bisagüelo, vecino de Usaa, tierra de Parga, se habían tratado de deudos y  parientes y descendientes lexítimos por linea recta de varón de la dicha Casa y Solar y que se tratan y comunicaban por tales y había sido público y notorio en aquella tierra que el dicho Ares López de Usáa, rebisagúelo del que litigaba, había sido Dueño y Señor de la Casa y Solar de Parga y que como propia suya la había tenido y gozado con todos sus vasallos, Jurisdicción y patronazgo, pechos y derechos a ella pertenecientes, y ansí lo decían aquellos viexos e ancianos que tenía declarados…"

"Y al dicho Fernando de Parga, padre del dicho Don Pedro de Miranda, que era Dueño y Señor de la Casa de Parga, le oyó decir este testigo, había ido a la ciudad de La Coruña decir su derecho en razón del pleito de hidalguía que trataba el dicho Alonso López de Saavedra con el qº e hombres pecheros de la tierra de Trasancos, diciendo eran sus deudos e parientes e reconociéndoles por tales. 

"Otrosí dixo… haber oído decir a otros que el dicho Ares Vázquez de Parga [2], Dueño que había sido de dicha Casa y Solar de Parga, había sido casado y velado …con Teressa Rodríguez , su lexítima mujer, y que …habían tenido por su hixo lexítimo, entre otros, a Alonso López de Usáa, bisagüelo del que litigaba, …"

"Otrosí dixo que no  había conocido a Alonso López de Usáa, bisagüelo del que litigaba, …. Que había sido casado con Mayor Rodríguez, su lexítima mujer,  y que habían habido y procreado por su hixo lexítimo a Cristóbal de Parga y Saavedra, agúelo…., que había salido de la dicha Feligresía de Usaa y había venido a vivir a la Jurisdicción de Trasancos…"

 

Sentencia del Pleito (1ª Instancia)

 

"En el pleito que siguen entre Antonio Díaz de Saavedra y Parga, vecino de la Villa de Sta María de Neda, en el Reino de Galicia, y García de Miranda…, su procurador, de la una parte, y el Ldo Don Dº Loaysa Bernardo (sic) de Quirós, Fiscal del Rey Nº Señor en  esta su parte y el qº, Rexidores o fiscales y ombres buenos de la dicha Villa de Sta Mª de Neda y Antº de Velasco, su procurador, y los Consexos y hombres buenos de las Feligresías de Trasancos de y la Villa de Santa Marta de Ortigueira, que deste pleito fueron citados y llamados en su ausencia y rebeldía, de la otra.=

Fallamos que la parte de de los dichos Antonio Díaz de Parga y Saavedra probó su petición y demanda, dámosla por bien probada y que los dichos Fiscal del Rey, regidores y hombres buenos de la dicha Villa de Sta Mª de Neda no probaron sus alegaciones y defensiones, dámoslas por no  probadas, pronunciamos y declaramos al dicho Antonio Díaz de Parga y Saavedra (sic) ser hombre hixodalgo en propiedad y que él y su padre y su agüelo, y cada uno de ellos en su tiempo, en los lugares donde vivieron y moraron y tuvieron sus bienes, heredades y hacienda, estuvieron en posesión de tales hombres hixosdalgo y de no pagar ni contribuir en ningunos pechos de pecheros, por ende que debemos de condenar y condenamos a los dichos Fiscal del Rey Nº Señor y qº y ombres buenos de la Villa de Sta Mª de Neda y a todos los otros qos y hombres buenos de todas las ciudades, Villas y Lugares destos Reinos y Señoríos del Rey Nº Sr. donde el dicho Antonio Díaz de Saavedra y Parga viviere y morare y también sus bienes, heredades y  hacienda a que agora ni de aquí en adelante en tiempo alguno, por alguna manera, no les echen ni repartan pedidos ni monedas ni otros ningunos pechos de pecheros ni tributos reales ni concexales en que pechan, pagan y contribuyen los demás buenos hombres pecheros sus vecinos, en que no fueren ni son tenidos ni obligados de pagar ni contribuirlos demás hixosdalgos, ni le tomen ni prenden por ello ninguno de sus bienes ni prendas y que le guarden y hagan guardar todas las honras, exenciones, franquicias y libertades que a los demás hixosdalgo destos Reynos y Señoríos del Rey Nª Señor, se sueles y deben y acostumbran  ser guardadas.

Otro sí, condenamos al dicho qº y hombres buenos de la Villa de Sta ª de Neda a que dentro de nueve días primeros siguientes después que para ello fueran requeridos con la carta executoria desta nª sentencia, vuelvan y restituyan, den y entreguen al dicho Antº Díaz de Parga y Saavedra (sic), o a quien para ello su poder obiere, todos y qualesquiera bienes, prendas y más que por pechos de pecheros hayan sido o fueren tomadas y prendadas, libremente y sin costa alguna….y a que le quiten ..y raien de los padrones de los buenos hombres pecheros donde le tuvieren puesto por tal…. Y ponemos perpetuo silencio a los dichos Fiscal y Cos para que agora ni de aquí en adelante en tiempo alguno ni por alguna manera no pidan ni demanden…al dicho Antonio Díaz de Parga y Saavedra sobre razón de la dicha su hidalguía y posesión della, que dicha es, y no hacemos condenación de costas y por esta nuestra sentencia definitiva así lo pronunciamos y mandamos=

El Ldo Don Luís del Valle,

El Ldo Don Gerónimo del Pueyo Araciel,

El Ldo Don Pº de Guardiola y Aragón

El Ldo Don Fernando Altamirano

De la qual dicha ssª que de suso va inserta e incorporada, jurada y pronunciada por los dichos nuestros Alcaldes de los hixosdalgo, estando haciendo audiencia pública en la dicha ciudad de Valladolid a seis días del mes de Março del año pasado de mil y seiscientos y treinta y un años."

 

-El Ldo Don Dº… Bernaldo de Quirós, Fiscal del Rey, apela la anterior sentencia ante el Presidente y Oydores de la  Audiencia de Valladolid, volviendo a alegar que la parte contraria "era llano pechero de casta y linaje" y "que no era cierto que en el Lugar de Usaa, Tierra de Parga, ubiese avido ni ubiera Cassa solariega de hixodalgo del nombre y apellido de Parga" …y cuando lo fuera, que negaba no venía ni descendía de ella…"

-Después de dar traslado  las partes y terminado el período probatorio, el pleito fue dado por concluso y, "visto por los dichos nuestro Presidente y Oydores, dieron y pronunciaron…sentencia definiva del tenor siguiente=

 

Sentencia definitiva del Pleito (2ª Instancia)

 

"En el pleito que es entre Antonio Díaz de Saavedra y Parga, vecino de la Villa de Santa Mª de Neda y García de Miranda, su procurador, de la una parte, y el Ldo Don Dº Loaysa Bernardo (sic) de Quirós, Fiscal del Rey Nº Sr., en esta su Corte y Chancillería, y el qº, Alcalde, Rexidores y hombres buenos de la dicha Villa de Santa Mª de Neda y Juan de Velasco, su procurador,, y los qº y hombres buenos de las Feligresías  de Trasancos y Santa Marta de Ortigueira, que a este pleito fueron citados y llamados en su ausencia y rebeldía, de la otra=

Fallamos, por los Alcaldes de los hixosdalgo desta Corte y Chancillería del Rey Nº Sr., que deste pleito conocieron en la sentencia definitiva que en él dieron y pronunciaron, de que por el dicho Fiscal y por parte de la dicha Villa de Santa Mª de Neda fue apelado, juzgaron y pronunciaron…de que debemos de confirmar y confirmamos su juicio y sentencia de los dichos Alcaldes de hixosdalgo, a los quales devolvemos este dicho pleito y causa para que vean la dicha su sentencia y la hagan llegar a debida execución …como en ella se contiene y no hacemos condenación de costas, y por esta nuesta sentencia definitiva así lo pronunciamos y mandamos.

El Ldo Don Cristóbal de Moscoso y Córdoba

El Ldo Don Juº Morales y Barnuevo

Don Juan de Parexa

De la qual dicha sentencia, que de suso va inserta e incorporada, juzgada y pronunciada por los dichos nuestros presentes Oydores, estando haciendo audiencia pública en la dicha ciudad de Valladolid a diez y seis dís del mes de Março del año pasado de mil y seiscientos y treinta y dos.

 

(ARChV, Registro de Ejecutorias, c. 2590/44). 

 

 [1] Colinda por el E. con la Feligresía de Ousá.

[2] Se menciona como López de Usaa y como Vazquez de Usaa.

Comentario por Fernando Dopico Blanco el enero 6, 2013 a las 11:37am

* Por la tarde subo lo de estos Lago que se ubicaron en Neda en las últimas décadas del XVI.

Comentario por Fernando Dopico Blanco el enero 6, 2013 a las 11:36am

* Sobre los anteriores personajes véase el trabajo de mi autoría http://catedra.pontedeume.es/14/catedra1410.pdf

Comentario por Fernando Dopico Blanco el enero 6, 2013 a las 11:33am

* Já, já, já !!!. Pleno al 10, Edmundo. Si es como dices, sé quienes son y los tengo bien fichados ...

* Gregorio Díaz Teixeiro es hijo de Beatriz de Lago y de Fernán de Cariño, vecinos de la villa de Ares. Beatriz ya estaba viuda en 1572.

* A su vez, Beatriz era una de las hijas del escudero Gonzalo de Lago de Obaño (+ 1560) y de Mayor Alonso de Lago. Por su parte, Fernán de Cariño era el hijo mayor del rico mercader Pedro de Cariño (+ 1564) y de María Sardiña, vecinos de Ares.

* En todo caso, todo esto aparecerá en el post sobre los Lago, de Neda, que me pidió Lamigueiro hace un par de días ...

* Saludos.

Comentario por Edmundo Fraga el enero 5, 2013 a las 2:47pm

Hola, he conseguido alguna informacion nueva estas navidades respecto a la casa da Riba en Valdoviño, entre ella creo que ya localize a los padres del Jeronimo Diaz de Saavedra. Aun tengo que leer bien los pleitos  y asegurar algunas cosas y anda algo falto de tiempo pero todo parece indicar que el tal Jeronimo es hijo de Gregorio Diaz Teixeiro y Margarita Fernandez de Montoxo. Conoceis a los personajes?

Gracias  a los dos por la ayuda y un saludo,

Edmundo.

Comentario por José Luis el enero 4, 2013 a las 1:29am
Comentario por Fernando Dopico Blanco el diciembre 30, 2012 a las 9:22pm

* Coido que cabe propoñer dentro deste clan a -ata agora- descoñecida filiación de Xerónimo Díaz de Saavedra. Iniciador da saga dos Pardo-Saavedra da casa de Riba, en Valdoviño, polo seu matrimonio con María Ponce de León, con descendencia.

Fotos

Cargando…
  • Añadir fotos
  • Ver todos

Foro

Fernando de Andrade (Señor de San Sadurniño)

Iniciada por José Luis en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de José Luis 2 Jul. 2 Respuestas

Buenas tardes:Estoy intentado averiguar si Gonzalo Freire de Andrade casado con Beatriz de Serantes es un hijo de Fernando de Andrade.En la páginahttp://www.falamedesansadurnino.org/imaxe/fernando-de-andrade-i-senor-de-san-sadurnino/Se dice que Gonzalo Freire de Andrade es hijo de Fernando de Andrade con su segunda mujer Dª Berenguela das Mariñas.     Sin embargo en otros foros lo ponen como…Continuar

Ascendencia de Luciano de Puga Blanco

Iniciada por Jose Luis Abril en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de José Luis 30 Jun. 2 Respuestas

Buenas tardes.Me gustaría saber la ascendencia del Excelentísimo Señor Don Luciano de Puga Blanco hijo de Don Manuel María Puga Feijoo (militar carlista) y de Doña Carmen Blanco Álvarez. Dicho señor caso de segundas nupcias con Doña Antonia Abril y Solís (enterrada en el Pazo de Anzobre, del que Luciano era señor), que fue antepasada de mi familia.Muchas graciasContinuar

Liñas familiares do Pazo de Brandeso ata o Século XVIII

Iniciada por José Liñeira Monteiro en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de Ana Maria Mato Sesto 20 Jun. 9 Respuestas

Ola a todos; antes de nada, darvos as grazas por aceptarme nesta rede que xa hai un tempo que levo seguindo e que aprezo en extremo. Abro esta discusión porque non logro reconstruír as redes familiares das liñaxes posuidoras do pazo de Brandeso (Concello de Arzúa), e quizabes algún de vós podería axudarme. Se avanzo no tempo cara atrás, teño todo moi claro ata que Pedro Montero Figueroa herda o vínculo do seu parente Gregorio Montero Figueroa (aquel que casara con Josefa Pimentel, do pazo de…Continuar

Constanza de Saavedra

Iniciada por Gerardo F Saavedra Silva en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de José Luis 8 Jun. 1 Responder

Buen día a todos. Hay un par de transcripciones relativas a doña Constanza de Saavedra en “Gómez Pérez das Mariñas y sus descendientes” de César Vaamonde Lores, Boletín de la Real Academia Gallega No 90, año 1915, nota a pie pp 123 y 124, citando como fuente “Colección de manuscritos inéditos del Sr Murguía”. ¿Alguien sabe donde puedo encontrar la transcripción completa de esos dos documentos o como acceder a esa Colección?Saludos y gracias por su ayuda!Continuar

Castillo Mariño

Iniciada por Rafael Germán Castillo Triana en BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Última respuesta de Rafael Germán Castillo Triana 2 Jun. 2 Respuestas

Estoy buscando los ancestros de Rafael Castillo Mariño, quien fue gobernador de Boyaca, en Colombia: ¿ Alguien puede ayudarme?

Etiquetas: Mariño, Castillo

Acceso directo PARES


Acceso directo ARG

Acceso directo AHUS

contraseña y usuario: webahus1

Acceso GAZETA Histórica


© 2017   Creado por José Luis.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio